Kongre Hakkında


Çok değerli bilim insanları, araştırmacılar ve işletme paydaşları;

22.  Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde 7-9 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da NeoTech Kampüsümüzde yüz yüze (ve yurtdışından katılımlar için çevrimiçi) olarak gerçekleşecektir. Kongreye sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

İşletmecilik alanının tüm disiplinlerinden;

·         Yönetim ve Organizasyon,

·         Pazarlama,

·         Muhasebe,

·         Finansman,

·         Üretim Yönetimi,

·         Sayısal Yöntemler,

·         Yönetim Bilişim Sistemleri,

·         Girişimcilik,

ve işletmecilikle ilişkilendirilebilen tüm bilim dallarından Türkçe ve İngilizce bildirilerin kabul edileceği Kongre, doçentlik teknik başvuru koşullarına uygun, hakemli bir kongredir. Ayrıca akademik teşvik kriterlerini sağlamak için de çaba sarf edilecektir. Kongrede disiplin ve dil esaslı oturumlar düzenlenecektir. Kongrede kabul edilen ve sunulan bildiriler ISBN'li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacak olup ayrıca bildiri sahiplerinin talebi ve bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda bildirilerin, uluslararası/ulusal indekslerde taranan çeşitli dergilerde yayınlanma olanağı da sağlanacaktır.

Kongre, işletmecilik alanındaki gelişmeleri, trendleri, araştırmaları, fikirleri, uzmanlık ve deneyimleri paylaşmayı, karşılıklı bilgi paylaşımını ve işletmeciliğin toplum yaşamındaki önemi ve etkilerine ilişkin farkındalığı artırmayı, işletmecilik paydaşları arasında gelecekteki işbirliği açısından ortak bulma konusunda fırsatlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongremizde ayrıca genç araştırmacıların farklı kurum veya ülkelerden araştırmacılarla iletişim kurmalarını, kongre aracılığıyla geleceğe ilişkin yeni çalışma ekiplerinin oluşması olanağının sağlanması da temenni edilmektedir.

Siz değerli bilim insanlarını, araştırmacıları ve işletme paydaşlarını kongremize bildirili veya bildirisiz olarak katılarak; bilgilerinizi paylaşmaya, akademik tartışmalara katılmaya, dostluklarınızı ve işbirliklerini geliştirmeye ve Türkiye'nin buluşma noktası İstanbul'umuzun eşşiz atmosferinde buluşmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla.

22. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Düzenleme Kurulu adına,

Kongre Dönem Başkanı

Prof. Dr. Uğur YOZGAT