ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ

En köklü ve kurumsal kongrelerden birisi olan Uluslararası işletmecilik Kongresi’nin temelleri 2001 yılında Nevşehir’de atılmış olup ilki Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde “I. Orta Anadolu Kongresi” adıyla düzenlenmiştir. II. ve III. Kongreler “Ulusal Orta Anadolu Kongresi”, IV. ve V. Kongreler “Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi”, VI, VII ve VIII. kongreler “Anadolu İşletmecilik Kongresi” isimleriyle düzenlenmiştir. Kongrenin ulusal gelişiminden sonra, yurtdışı tebliğlerin de gelmesi ile birlikte VIII. kongreden 2017 yılında düzenlenen XVI. Kongreye kadar “Ulusal İşletmecilik Kongresi” ismiyle yapılan kongre, XVII. Kongreden itibaren uluslararası boyut kazanarak “Uluslararası İşletmecilik Kongresi” olarak düzenlenmeye başlamıştır.

İşletmeciliğin bütün alt disiplinlerini kapsamasıyla ve her geçen yıl uluslararası ilginin artmasıyla Türkiye’de düzenlenen en geniş katılımlı kongrelerden biri olan “Uluslararası İşletmecilik Kongresi”, aynı zamanda kurumsal yapısıyla da öncü kongrelerden bir tanesi olma özelliğine sahiptir. Kurumsal yapıyı sürdürmek üzere farklı üniversitelerde görev yapmakta olan Profesörlerden oluşan bir “Danışma Kurulu” bulunan kongrenin, yine kör hakemliğe dayalı bir bildiri değerlendirme sistemi (kendine özel yazılımı) bulunmaktadır. 2019 yılında oluşturulan Web sitesi ve bu sistem sayesinde kongreye ait bütün süreçler elektronik ortamda izlenmekte, kayıt altına alınmakta ve arşivlenmektedir. Aktif olan sayı her yıl değişmekle birlikte sisteme kayıtlı farklı disiplinlerden, ulusal ve uluslararası 300 civarında Bilim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.

Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanının katılımıyla düzenlenen “Uluslararası İşletmecilik Kongresi” giderek daha güçlü bir şekilde uluslararası bilimsel platformlarda ülkemizi temsil etmeye devam edecektir.