Kayıt Ücretleri 

Kayıt Ücreti

250 TL

50 Euro

50 USD


Notlar:

1-   Kayıt ücreti her bir bildiri için 250 TL'dir. Kongre'ye katılmak isteyen tüm yazarlar ücret ödemelidir. Bildiri sunmadan dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcılar 100 TL ücret ödemelidir. Bir yazar/yazar grubu en fazla 2 bildiri ile Kongre'ye katılabilir.

2-  Bir kayıt ücreti ile en fazla bir bildiri sunulabilir, iki bildiri sunmak isteyen yazarların kayıt ücretine ek olarak 150 TL bildiri ücreti ödemesi gerekmektedir.